Katty H. Wahlgren

Katty H. Wahlgren är arkeolog och projektledare

för utvecklingsprojektet Publik arkeologi på Historiska museet. Hennes doktorsavhandling handlar

om hällristningar och bronsåldersamhälle. Hon har arbetat med uppdragsarkeologi, att utforska arkeologins publikmöten och även undervisat som universitetslektor.

Böcker

Publik arkeologi

Fredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren

Hur kan man utveckla arkeologins publika relationer? Och varför är dessa frågor högaktuella just nu? Boken Publik arkeologi diskuterar arkeologins  Läs mer »