Katherine Hauptman

Katherine Hauptman är för tillfället tjänstledig från Historiska museet för ett uppdrag som sekreterare i Museiutredningen 2014/15. På Historiska museet har hon arbetat som projektledare och ansvarig för forskning och utveckling om kommunikation och publik. Senast var Katherine projektledare för JÄMUS, Statens historiska museers regeringsuppdrag för jämställd representation i museisektorn. Genusförbart är projektets slutpublikation. Hon var också producent och projektledare för Historiska museets utställning om vikingar som just nu turnerar för fulla hus i Europa och Nordamerika.

Katherine är fil. dr i arkeologi och har tidigare arbetat som universitetslektor, med uppdragsarkeologi och med ett flertal projekt som utforskar mötet mellan museets berättelser och publiken. Katherines intresseområden innefattar bland annat hur historia brukas i samhället och utveckling av kulturinstitutionernas roll, särskilt när det gäller jämställdhet, mänskliga rättigheter och inkludering av många människor och deras historier på museerna.

 

I Nordic Academic Press utgivning är Katherine delförfattare i böckerna ”Att störa homogenitet” och ”Publik arkeologi”.

Webbsida: http://historiska.se/kontakt/medarbetare/katty-hauptman/

Böcker

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld (red.)

Det omväxlande innehållet med fina illustrationer gör detta till en vacker och hoppingivande bok som borde utgöra obligatorisk fortbildningsläsning och  Läs mer »