Katarina Plank

Katarina Plank, FD, disputerade 2011 på en avhandling om buddhistisk meditation och mindfulness inom ämnet religionshistoria vid CTR, Lunds universitet (Insikt och närvaro, 2011, Makadam förlag). Plank har bedrivit fältforskning bland svenska och thailändska buddhister i Sverige. Hennes forskningsintressen rör materialitet, migration, religiös praktik och sekulära uttryck för andlighet i relation till asiatiska religioner och tanketraditioner, och då speciellt buddhism. Plank är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, och ingår i det nordiska forskningsnätverket EASTSPIRIT som studerar östernisering och västernisering av asiatiska religioner.

 

Webbsida: http://www.lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xplaka

Böcker

Mindfulness

Tradition, tolkning och tillämpning

Katarina Plank (red.)

Mindfulness har snabbt ökat i popularitet de senaste åren, mycket tack vare den legitimitet som internationell forskning om arbetssättet bidragit  Läs mer »