Karlis Neretnieks

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Foto: privat

Webbsida: http://karlisn.blogspot.se/

Böcker

Att leda i svåra lägen

Civila chefer och militära lärdomar

Karlis Neretnieks, Marco Smedberg

Sammantaget utgör innehållet en intressant och tankeväckande genomgång av ledarskapets positiva och negativa sidor. Björn Nilsson, BTJ nr 13, 2017  Läs mer »