Karlis Neretnieks

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Foto: privat

Webbsida: http://karlisn.blogspot.se/

Böcker

Att leda i svåra lägen

Civila chefer och militära lärdomar

Karlis Neretnieks, Marco Smedberg

Finns den ultimata ledarskapshandboken? Ja, nästintill. Skriven av två erfarna militärer. För hemvärnsbefäl borde den vara obligatorisk – eftersom den  Läs mer »