Karin Lövgren

Karin Lövgren är forskare vid Umeå universitet. Hennes forskning är inriktad på åldrande och genus, med särskilt fokus på hur vi skapar mening kring ålder i vardagen och för hur åldrande representeras i populärkultur. Hennes pågående forskningsprojekt I garderoben, är inriktat på kvinnor, kläder och åldrande. Kvinnor från sextioårsåldern och uppåt har intervjuats. Undersökningen är finansierad av Riksbankens jubileumsfond. Lövgren har medverkat i flera publikationer, och arbetar med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

Fotograf: Matilda Regazzoni

Webbsida: http://karinlovgren.se/

Böcker

Att konstruera en kvinna

Berättelser om normer, flickor och tanter

Karin Lövgren (red.)

Begrepp som ”flicka” och ”tant” är tänjbara och ibland motsägelsefulla. De kan vara uttryck för genus, förbundna med kultur, kroppsideal,  Läs mer »