Karin L. Eriksson

Karin L. Eriksson är docent i musikvetenskap och föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL). Som forskare fokuserar hon på traditionell musik i ett historiskt och i ett samtida perspektiv och på frågor om exempelvis relationen mellan ideologi och praktik. Just nu studerar pedagogiska arenor för utlärning av traditionell musik till amatörer. Som föreståndare för CÄHL ansvarar hon bland annat för centrumbildningens aktiviteter. CÄHLs syfte är att stärka den ämnesdidaktiska forskningsmiljön vid Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Fotograf: Kristina Eriksson

Böcker

Möten med mening

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L. Eriksson (red.)

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar  Läs mer »