Karin Carlsson

Karin Carlsson är doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning har i stor utsträckning handlat om frågor kopplade till välfärd, hem- och omsorgsarbete samt genus. En viktig frågeställning rör socialpolitikens skiftande former under 1900-talet och hur dessa påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera hem- och omsorgsarbetet. 

I avhandlingen Den tillfälliga husmodern undersöker hon hem- och omsorgsarbetet som politisk fråga och som professionaliseringsprojekt och intresserar sig för det historiskt sett svåra i att skapa ett ”riktigt” yrke av detta arbete. Utöver detta har hon varit engagerad i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där olika aspekter av hem- och omsorgsarbete analyserats ur ett globalt perspektiv, ett arbete som resulterade i antologin Global Care Work. Gender and Migration in the Nordic Countries (red. Lise Widding Isaksen (Lund, 2010).

Foto: Emilie Tamm

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsområden/modern-politisk-historia/det-nordiska-välfärdssamhället-under-1900-talet/karin-carlsson-1.27659

Böcker

Den tillfälliga husmodern

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson

[D]et är en välskriven avhandling som ger många spännande inblickar i en tid och i ett samhällsprojekt som tycks vara  Läs mer »