Kari Hernæs Nordberg

Kari Hernæs Nordberg är lektor på Institutt for kultur, religion og samfunnsfag vid Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes forskning kretsar kring sexualhistoria, utbildningshistoria och historieskrivning.

Webbsida: https://www.usn.no/om-hsn/kontakt-oss/ansatte/kari-hernas-nordberg-article145637-6688.html

Array

Böcker

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »