Jonas Frykman

Jonas Frykman är professor emeritus i europeisk etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Boken har redigerats under hans anställning som professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge. I sin forskning har han tagit upp breda ämnen som kultur och klass, utbildning, sexualitet och kropp, men också studier av minnesmärken och teoriutveckling rörande kultur ur fenomenologisk aspekt.

Foto: Gunnar Alsmark (Lund)

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/JonasFrykman

Böcker

Being There

New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture

Jonas Frykman, Nils Gilje (red.)

Finns tillgänglig som e-bok med ISBN 9789187121142 Upplevelser, känsla, handling och ting har blivit centrala områden i senare års kulturforskning.  Läs mer »

Identities in Pain

Jonas Frykman, Nadia Seremetakis, Susanne Ewert (red.)

I Identities in Pain diskuteras synen på smärta utifrån antropologiska, etnologiska och sociologiska perspektiv. För inte så länge sedan levde  Läs mer »

Sensitive Objects

Affect and Material Culture

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman (red.)

Infallsvinklarna är många och spännvidden bred. Sara Kristoffersson, Respons nr 1 2017 Identifying the impact of affect on objects, this  Läs mer »