Johan Svanberg

Johan Svanberg är historiker vid Stockholms universitet, med migrationshistoria och arbetslivets historia som specialområden. Han disputerade 2010 vid Linnéuniversitetet i Växjö med avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner: Verkstadsföreningen Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945-1952. År 2005 gav han ut boken Minnen av migrationen: Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 1970.

Array

Böcker

Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Johan Svanberg

Läs Stockholms Universitets infotext om boken! Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar  Läs mer »