Johan Östling

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade han på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades han med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom han med sin andra större studie, Humboldts universitet (den engelska utgåvan Humboldt and the Modern German University ges ut våren 2018).

Idag är han sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt fält. Under 2018 kommer han att utforska kunskapscirkulation i svensk press under 1960-talet.

Åren 2013–2017 var Johan Östling Pro Futura-forskare, knuten till Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, och var då bland annat gästforskare i Berlin och Potsdam. I januari 2019 tillträder han en tjänst som Wallenberg Academy Fellow.

Johan Östling skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och ingår i Respons ledning.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/JohanOstling/

Array

Böcker

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »

Nordic Narratives of the Second World War

National Historiographies Revisited

Henrik Stenius, Mirja Österberg, Johan Östling (eds.)

För svensk informationstext, se nederst på sidan »Overall, Nordic Narratives of the Second World War is an important book, as  Läs mer »