Johan Kärnfelt

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Som forskare har han tidigare ägnat sig åt den svenska populärvetenskapens historia, men på senare år har han rört sig alltmer mot astronomihistorien.

Webbsida: http://www.popast.nu/

Böcker

Allt mellan himmel och jord

Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt

Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och  Läs mer »

Tid för enhetlighet

Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den  Läs mer »