Johan Kärnfelt

Johan Kärnfelt (f. 1963) är docent i Idé- och lärdomshistoria och verksam vid Göteborgs universitet. Han har tidigare publicerat flera studier om den svenska populärvetenskapens historia.

Webbsida: http://www.popast.nu/

Böcker

Allt mellan himmel och jord

Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt

Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och  Läs mer »

Tid för enhetlighet

Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den  Läs mer »