Johan Kärnfelt

Johan Kärnfelt (f. 1963) är docent i Idé- och lärdomshistoria och verksam vid Göteborgs universitet. Han har tidigare publicerat flera studier om den svenska populärvetenskapens historia.

Webbsida: http://www.popast.nu/

Böcker

Allt mellan himmel och jord

Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt

Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och  Läs mer »