Johan Holm

Johan Holm (f 1960) är fil dr i histo­ria och gymnasielärare i Nyköping. Han har skrivit om bondeståndets formering på riksdagen och flera artiklar om statsmakt och bonde­motstånd under 1500­ och 1600­talen.

Array

Böcker

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

Detta är en bok som länge har saknats och som förtjänar många läsare även utanför akademin. AnnaSara Hammar, Populär Historia  Läs mer »