Jens Ljunggren

Jens Ljunggren (f. 1964) är professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare forskat om idrottshistoria, manlighet samt 1960- och 70-talets vänsterintellektuella.

Böcker

Den uppskjutna vreden

Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Jens Ljunggren

[…] välskriven och intressant. Den behandlar ett centralt avsnitt av svensk politisk historia ur ett nytt perspektiv och erbjuder därigenom  Läs mer »

Inget land för intellektuella

68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella

Jens Ljunggren

Vad hände med synen på den intellektuelle i Sverige under 68-revolten? Vilka nya vänsterintellektuella ideal skapades under 1960- och 70-talens  Läs mer »