Janken Myrdal

Janken Myrdal började som medeltidshistoriker och jordbrukshistoriker, och har arbetat med olika typer av källmaterial, både arkeologi, bilder och texter. Under senare år har han fokuserat allt mer på världshistoria, och då tagit med sig de metodiska ansatserna från medeltidsforskningen. Myrdal har byggt upp ämnet agrarhistoria i Sverige, och bland annat varit redaktör för The Agrarian History of Sweden, som är en sammanfattning av ett verk på svenska omfattande 5 band om jordbrukets historia.

Professor på Ekonomisk historia institutionen, Stockholms universitet/Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Webbsida: http://www.slu.se/myrdal

Array

Böcker

Methods in World History

A Critical Approach

Arne Jarrick, Janken Myrdal, Maria Wallenberg-Bondesson (red.)

Det är intressant och intellektuellt stimulerande läsning och det är en välbehövlig diskussion, som kmappast går att hitta i böcker  Läs mer »

The Agrarian History of Sweden

From 4000 BC to AD 2000

Mats Morell, Janken Myrdal (eds)

»An enlightened and comprehensive narrative … the six chapters are all written by eminent specialists. All reflect up-to-date research. This  Läs mer »