Ingvar Elmroth

Array

Böcker

Från överklass till medelklass

Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600 - 1900

Ingvar Elmroth

I Från Överklass till medelklass undersöker historikern Ingvar Elmroth den svenska adelns roll i det offentliga livet 1600–1900. Närmare 30  Läs mer »