Hans Wallengren

Hans Wallengren är lärare och historiker. Han forskar om främlingsfientlighet och den socialdemokratiska arbetarrörelsen och har tidigare bland annat studerat bostadsförhållanden, exempelvis i sin avhandling Hyresvärlden – Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880–1925 (1995). Han är verksam vid Lunds universitet som föreståndare på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, och därigenom även engagerad i undervisning på olika kurser med arbetar- och socialhistorisk inriktning.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/HansWallengren

Böcker

Socialdemokrater möter invandrare

Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona

Hans Wallengren

Boken bygger på en gedigen genomgång av lokalt källmaterial. Inga särskilda förkunskaper krävs för denna högst aktuella bok. BTJ, häfte  Läs mer »