Gustav Holmberg

Gustav Holmberg är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hans forskning har mestadels behandlat modern astronomihistoria men också livsmedelsteknologi, framtidsstudier, astrobiologi och historiebruk.

Böcker

Tid för enhetlighet

Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den  Läs mer »