Gunnar Nordanskog

Gunnar Nordanskog (f. 1970) tog 1998 sin filosofie magisterexamen i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han har därefter haft olika anställningar inom fältarkeologi, kulturmiljövård och på universitet, och sedan hösten 2006 arbetar han som stiftsantikvarie i Linköpings stift. Hans avhandling i historisk arkeologi, Föreställd hedendom, är skriven inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård”.

Böcker

Föreställd hedendom

Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

Gunnar Nordanskog

Under den tidiga medeltiden skapades kyrkokonst med inslag av förkristna traditioner i skandinaviska kyrkor. Särskilt vid kyrkornas ingångar förekommer bilder  Läs mer »