Göran Malmstedt

Göran Malmstedt (f. 1956) är professor i historia vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han främst intresserat sig för den tidigmoderna perioden, och ämnen med en kulturhistorisk inriktning.

Han har tidigare bland annat publicerat Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800 (1994) och Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (2002). Nu är han aktuell med boken En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672 (2017).

Webbsida: https://gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmalgo

Böcker

Bondetro och kyrkoro

Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt

Bullriga bybor, skällande hundar och bråkiga ungdomar var en vanlig syn i en kyrka i 1600-talets Sverige. Trots undervisning, övervakning  Läs mer »

En förtrollad värld

Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Göran Malmstedt

Göran Malmstedts bok ger en spännande inblick i vad som kan ha rört sig i vanliga människors huvuden för nästan 400  Läs mer »