Eva Österberg

Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet och känd som förmedlare av historia i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat i dagspress och tv. Hon har gett ut ett flertal böcker och är en flitig föreläsare.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/EvaOsterberg/

Array

Böcker

Kvinnor och våld

En mångtydig kulturhistoria

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)

I våldssituationer utmålas kvinnorna ofta som offer och våld mot kvinnor behandlas regelbundet i media. Men genom tiderna har kvinnorna  Läs mer »

Offer för brott

Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid

Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg, Eva Österberg

Synen på brottslingar och oskyldigt drabbade i samband med incest, våldtäkt och barnamord har varierat under århundradena. På 1930-talet sågs  Läs mer »

Omodernt

Människor och tankar i förmodern tid

Mohammad Fazlhashemi, Eva Österberg (red.)

Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den  Läs mer »

Renässansens eliter

Maktmänniskor i Italien och Norden

Eva Österberg (red.)

På samma sätt som skett med upplysningstiden har renässansen blivit ett redskap för dem som letar efter det moderna och  Läs mer »

Våld

Representation och verklighet

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)

Våld möter oss dagligen på film, tv och i dagspress. Men vi finner också framställningar av våld i exempelvis rättsprotokoll  Läs mer »

Våldets mening

Makt, minne, myt

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar  Läs mer »