Eva-Carin Gerö

Array

Böcker

Periferi och centrum

Texter om marginalisering i förmodern tid

Hans-Roland Johnsson, Eva-Carin Gerö (red.)

I snart sagt alla mänskliga sammanhang finns grupper och människor som utestängs från makt eller berövas sin värdighet. För forskning  Läs mer »