Erling Sandmo

Erling Sandmo är professor i historia vid Universitetet i Oslo och forskare vid Nasjonalbiblioteket. Hans forskning kretsar kring  Europas tidigmoderna kulturhistoria, med särskild fokus på rättshistoria, musik, kunskap, and historieskrivning. Hans senaste bok, Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895, ges ut på engelska under 2018 med titeln Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature, 1491–1895.

Webbsida: http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/erlingss/index.html

Array

Böcker

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »