David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad är fil. dr i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hans pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott – när, var och hur kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med det stora kulturella genombrottet åren kring 1970.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/DavidLarsson/

Array

Böcker

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »