Daniel Nilsson

Fil.mag. från Lunds universitet med kulturgeografisk inriktning och med ett särskilt fokus mot stadsgeografiska frågor. Sedan september 2016 är Daniel Nilsson verksam som kulturgeograf på Tyréns. Tillsammans med Krister Olsson är han redaktör för boken Det förflutna i framtidens stad – Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (mars 2014, Nordic Academic Press).

Fotograf: Jonas Widhe

Webbsida: http://www.hallbarstad.se/

Böcker

Det förflutna i framtidens stad

Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson, Krister Olsson (red.)

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I  Läs mer »

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas (red.)

Som helhet ger antologin många tillfällen till reflektion, och möjligheter att sätta in den egna erfarenheten av de senaste årens  Läs mer »