Claes Ahlund

Claes Ahlund är FD (1990) och docent (1994) vid Uppsala universitet och har därefter bl.a. varit verksam som professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. Sedan 2010 är han professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Tidigare publikationer bl.a. Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskifteslitteratur (1994), Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans författarskap (1998), Diktare i krig. K. G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920 (2007), Underhållning och propaganda. Radschas (Iwan Aminoffs) romaner om första världskriget 1914-1915 (2010). Utöver åt  första världskriget och den skandinaviska litteraturen ägnar han sig för närvarande åt forskning inom ramen för projektet ”Naturidyllens betydelser. Natur, tradition och modernitet i finlandssvensk poesi”.

Fotografi från Åbo Akademis bildbank, http://www.abo.fi/public/pressbilder

Böcker

Scandinavia in the First World War

Studies in the War Experience of the Northern Neutrals

Claes Ahlund (ed.)

»This is an important book for anyone interested in the broader impact of the Great War.« Chicago Press »Scandinavia in  Läs mer »