Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier, fil. dr i etnologi och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. Som forskningschef vid Mångkulturellt centrum har hon tidigare verkat i ett flertal projekt kring kulturarvsinstitutionernas roll i samhället vilket syns exempelvis i boken Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare (tillsammans med Fredrik Svanberg, 2016). Hennes andra intresseområden innefattar bland annat minoriteternas och migrationens kulturhistoria, och frågor om kulturarv och kulturarvspolitik, materialitet och estetik.

Foto: Sverker Hyltén-Cavallius

Böcker

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

Denna bok […] är en viktig startpunkt för fortsatta och fördjupande samtal om museernas uppdrag [.] Älskade museum öppnar för  Läs mer »

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.

Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander

Lotta Fernstål, Charlotte Hyltén-Cavallius (red.)

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om ”de så kallade Tattare eller Zigeuner” till Kungliga Vitterhetsakademien i  Läs mer »