Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius är fil.dr i etnologi och arbetar som forskare vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen med särskild inriktning på de nationella minoriteterna. Hon har tidigare som forskningschef vid Mångkulturellt centrum lett och deltagit i ett flertal projekt som fokuserat kulturarvsinstitutionernas roll i samhället och med särskild uppmärksamhet på frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, exkluderande mekanismer och begränsande normer. Avhandlingen Traditionens estetik (2007) handlar om hur en nationell social rörelse som Hemslöjden påverkas av migration och globalisering. Charlottes intresseområden innefattar bland annat minoriteternas och migrationens kulturhistoria och landskap, och frågor om kulturarv och kulturarvspolitik, materialitet och estetik.

Foto: Andrzej Markiewicz

Böcker

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

Denna bok […] är en viktig startpunkt för fortsatta och fördjupande samtal om museernas uppdrag [.] Älskade museum öppnar för  Läs mer »