Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén är teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987.

Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han har tjänstgjort i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987.

C-G Andrén har innehaft en rad uppdrag inom olika statliga utredningar samt styrelser för organisationer och företag. Han är också ledamot och hedersledamot av ett stort antal lärda samfund, däribland Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

Fotograf: Anders Andrén

Webbsida: http://www.teol.lu.se/person/CarlGustafAndren/

Böcker

Att forma vår framtid

Bioteknikens möjligheter och problem

Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén (red.)

Människans livsvillkor har förändrats dramatiskt genom historien i takt med att tekniken utvecklats. Ny kunskap ger nya möjligheter. Föräsndringen kommer  Läs mer »

Etik och genteknik

Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman (red.)

Kloning, genterapi, genmodifiering och stamcellsforskning är ord och begrepp som under senare år införlivats i vårt ordförråd. Många förhoppningar knyts  Läs mer »

Visioner, vägval och verkligheter

Svenska universitet i utveckling efter 1940

Carl-Gustaf Andrén

»En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett  Läs mer »