Bo Petersson

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.

Böcker

Crisis and Migration

Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

Bo Petersson, Pieter Bevelander (eds.)

The chapters of this book are all written clearly and intelligently. Taken together, they make for an engaging read. […]  Läs mer »

Identity Dynamics

and the Construction of Boundaries

Bo Petersson, Eric Clark (red.)

Vad är det som gör att grupper håller samman och agerar samfällt och vad får dem att distansera sig från  Läs mer »