Birgitta Roeck Hansen

Birgitta Roeck Hansen är pensionerad docent i kulturgeografi och har forskat vid Stockholms universitet med inriktning mot historisk agrargeografi. Hon tillbringar somrarna på Mälaröarna vilket väckt hennes intresse för att undersöka deras lokalhistoria och hur jordägandet sett ut just där över tid.

Böcker

Bönder och ståndspersoner

Ägare och brukare av skattegårdar

Birgitta Roeck Hansen

I Färentuna härad, på Mälaröarna väster om Stockholm,var staten den största markägaren i början av 1700-talet. Men på bara några  Läs mer »