Biörn Tjällén

Biörn Tjällén är fil.dr. i historia och lektor i historia vid Mittuniversitetet. Han forskar huvudsakligen kring politiskt tänkande, kyrkohistoria och själavård i medeltidens Europa.

Webbsida: https://www.miun.se/Personal/biorntjallen/

Array

Böcker

Mod i strid och filosofi

Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget

Peter Haldén, Biörn Tjällén (red.)

Detta är en läsvärd bok med många uppslag för nya tankar kring tapperhet. Per Bauhn /Historisk tidskrift 138:3 • 2018  Läs mer »