Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson är tidigare professor vid Örebro universitet, numera vid NTNU i Trondheim. Han har forskat i och skrivit ett antal böcker om kunskap, bildning och demokrati. Folkbildning är ett av hans huvudsakliga forskningsområden.

Array

Böcker

Nyttan med folklig bildning

En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet

Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund (red.)

Boken finns att köpa i internetbokhandeln, som e-bok med ISBN 978-91-87351-48-8 och som häftad bok (print on demand) med ISBN 978-91-88168-86-3.  De  Läs mer »