Benny Carlson

Array

Böcker

Ouvertyr till folkhemmet

Wagnerska tongångar i förra sekelskiftets Sverige

Benny Carlson

Hur förhöll sig svenska samhällsvetare och debattörer till de idéer den tyska statssocialismen stod för kring sekelskiftet 1900? I studien  Läs mer »