Bengt Sandin

Bengt Sandin är professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Han har medverkat som redaktör för böckerna Understanding Literacy in its Historical Contexts, Neither Fish nor Fowl och Situating Child Consumption. 

I Situating Child Consumption medverkar Bengt Sandin tillsammans med Anna Sparrman och Johanna Sjöberg. De tre redaktörerna är idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema Barn handlar om barndom, barnperspektiv, barns perspektiv, kultur i historisk samt samtida perspektiv.

Fotograf: Tobias Samuelsson

Webbsida: http://www.tema.liu.se/tema-b/medarbetaren/bengt-sandin?l=sv

Böcker

Neither Fish nor Fowl

Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000

Maija Runcis, Bengt Sandin (red.)

Utbildningsradion etablerades och växte i betydelse under 1900-talet. Snart blev den en viktig arena för budskap som skulle främja framväxten  Läs mer »

Understanding Literacy in its Historical Contexts

Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson

Alison Mackinnon, Harvey J. Graff, Bengt Sandin, Ian Winchester (red.)

Under nära 30 år har den svenske pastorn och socialhistorikern Egil Johanssons forskningsinsats förbluffat den internationella akademiska världen. Johansson, som  Läs mer »