Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist är professor i sociologi vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar om välfärdspolitik och genusrelationer. Livet är för dyrbart för att dammas bort är en svensk version av hennes bok Transforming Gender and Family Relations. How Active Labour Market Policy Shaped the Dual Earner Model (Edward Elgar 2017).

  • Åsa Lundqvist
  • Åsa Lundqvist

Böcker

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist

Läs Upsala Nya Tidnings ledare om boken! Under 1960- och 70-talen skedde en dramatisk ökning av den kvinnliga arbetskraften på  Läs mer »