Anna Zilli

Anna Zilli är utbildad i barocksång och engelska och arbetar som fristående forskare. Hon är även verksam som sångerska, musiker och översättare.  Vidare leder hon kulturföreningen Accademia Musicale Cristiniana, vars ensemble framför den musik som Kristina av Sverige älskade och vurmade för.

Böcker

Drottning Kristinas sångerskor

En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689

Anna Zilli

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv.  Läs mer »