Anna Tunlid

Anna Tunlid är forskare vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Hennes forskningsinriktning är vetenskapshistoria och hon har bland annat intresserat sig för framväxten och utvecklingen av nya forskningsfält, samt hur detta samspelar med de forskningspolitiska förutsättningarna. För närvarande arbetar hon med ett projekt om utvecklingen av medicinsk genetik och hur denna kunskap har omsatts i genetisk rådgivning inom sjukvården.

Array

Böcker

Det forskningspolitiska laboratoriet

Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Anna Tunlid, Sven Widmalm (red.)

[…] empiriskt gedigna och välskrivna fallstudier av de vetenskapliga aktörernas roll i formeringen av svensk forskningspolitik. […] Det forskningspolitiska laboratoriet  Läs mer »