Anna Nilsson Hammar

Anna Nilsson Hammar är fil. dr i historia och postdoktor på Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och är en studie av kunskapsproduktionen kring begreppet och fenomenet samvete i 1600-talets Sverige.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson

Array

Böcker

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »