Anna Maria Forssberg

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Armémuseum i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda. Hon har även lett projektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som resulterade i antologin ”Lumpen – från mönstring till muck” (redaktör med Klas Kronberg). Hon har också intresserat sig för föremålsforskning och materiell kultur – frågor som belystes i metodboken ”Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell kultur (med Karin Sennefelt). Anna Maria Forssberg har medverkat som historiker i olika radio- och tv-program som till exempel Vetenskapsradion historia, Det hände här, Hemliga Rum, Tänk Om, Historieätarna och Vetenskapens värld. Hon var också programledare för Brev från första världskriget i Barnkanalen.

Fotograf: Helena Ehnbom

Böcker

Minnet av Narva

Om troféer, propaganda och historiebruk

Klas Kronberg, Anna Maria Forssberg (red.)

Slaget vid Narva är en av den svenska krigsmaktens mest berömda segrar. Slaget stod utanför staden Narvas murar den 20  Läs mer »

Organizing History

Studies in Honour of Jan Glete

Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Jonas Nordin (eds.)

För svensk informationstext, se nedan.   The history of man is to a large extent the history of organizations. For  Läs mer »

The Story of War

Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710

Anna Maria Forssberg

Forssbergs analys av materialet är djupgående och resultaten övertygande. […] en utmärkt bok. Andreas Hellerstedt, Karolinska förbundets årsbok 2017 Sammanfattningsvis  Läs mer »