Anna Källén

Anna Källén (född 1973) är arkeolog med intresse för kritisk och ämnesöverskridande humanistisk forskning. Hennes egen forskning har bland annat behandlat relationen mellan arkeologi och ekoturism i Sydostasien, och i ett pågående forskningsprojekt studerar hon 1900-talets arkeologihistoria från ett kosmopolitiskt perspektiv. Hon är sedan 2009 forskningssekreterare för forskarskolan i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet.

Anna Källén (b. 1973) has a Ph.D. in Archaeology (Uppsala University 2004). Her doctoral research was based on her own archaeological excavations and investigations in Laos (1995–2003), and in a postdoctoral research project (2006-2008) she has studied the discursive relationships between French colonial archaeology in Indochina, and the present ecotourism industry in Laos. She is currently holding a position as Research Officer for a Faculty Research School of Studies in Cultural History at Stockholm University.

Böcker

Making Cultural History

New Perspectives on Western Heritage

Anna Källén

»Vad är det som är allra roligast att läsa? Det är – vill jag påstå – texter som man inte  Läs mer »