Anna Furumark

Anna Furumark arbetar som projektledare på Örebros länsmuseum med projektet ”Norm, nation och kultur”, ett förnyelse- och utvecklingsprojekt med syfte att belysa de processer som laddat begreppen kultur och kulturarv med nationalistisk innebörd. Hon har tidigare bland annat skrivit en rapportbok om maktstrukturer inom konstvärlden utifrån ett mångfaldsperspektiv. Anna är utbildad kommunikationsstrateg och kulturvetare.

 

Böcker

Att störa homogenitet

Anna Furumark (red.)

»Att störa homogenitet är inte bara en aptitlig volym, snyggt formgiven och med ett välskrivet innehåll, det är också en  Läs mer »