Ann-Britt Falk

Ann-Britt Falk tog sin magisterexamen i medeltidsarkeologi 1996 och arbetade sedan som antikvarie på Malmö Kulturmiljö. Sedan år 2000 har hon varit aktiv i det tvärvetenskapliga projektet »Vägar till Midgård». Hennes licentiatavhandling i historisk arkeologi En grundläggande handling – byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid är ett resultat av arbetet inom projektet.

Array

Böcker

En grundläggande handling

Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Ann-Britt Falk

Hur kommer det sig att man hittar hästhuvuden och keramikgrytor i gamla husgrunder? Enligt äldre seder skulle dessa föremål ge  Läs mer »