Andreas Bergh

Andreas Bergh is Associate Professor in economics at Lund university and the Research Institute of Industrial Economics. His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization and social norms.


Andreas Bergh disputerade i nationalekonomi 2003 vid Lunds universitet, och har sedan dess forskat både om korruption i svenska kommuner och om hur globaliseringen påverkar världens fattigaste länder. Han arbetar numera som docent på nationalekonomiska institutionen i Lund och som välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm.

Webbsida: http://andreasbergh.se/

Array

Böcker

A Clean House?

Studies of Corruption in Sweden

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

A Clean House? väcker […] onekligen frågor som ligger rätt i tiden. Mats Skogkär, Sydsvenskan 9/9 2016 Enligt så gott  Läs mer »