Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund (1977) är docent i historia vid Uppsala universitet. Hans avhandling Mellan akademi och kulturpolitik från 2010 handlar om lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945 och han har tidigare skrivit om svensk-tyska akademiska kontakter under nazismen, förhållandet mellan språkundervisning i utlandet och nationell självbild, och på senare tid om offentlig diplomati, den högre utbildningens internationalisering och akademiskt utbyte. Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden är hans andra bok.

Foto: Ana Pagani

Böcker

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

Andreas Åkerlund

Offentlig diplomati (Public Diplomacy) är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna nationen i utlandet genom att  Läs mer »