Anders Houltz

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria, verksam vid Blekinge tekniska högskola. Han disputerade vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, Kungliga Tekniska högskolan, på avhandlingen Teknikens tempel. Modernitetoch industriarv på Göteborgsutställningen 1923 (2003). Houltz forskning behandlar teknikens och industrins kulturhistoria, museer, utställningar och medialisering, materiell och visuell kultur. Hans senaste studie analyserar polarmuseer, narration och representation i de nordiska länderna i ett historiskt perspektiv.

Webbsida: http://naringslivshistoria.se/en/medarbetare/anders-houltz/

Array

Böcker

Svensk snillrikhet?

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell (red.)

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling  Läs mer »