Anders Andrén

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt historisk arkeologi i ett globalt perspektiv och religionsarkeologi, med inriktning mot förkristen nordisk religion. Han var en av tre projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Bland hans arbeten märks Between artifacts and texts. Historical archaeology in global perspective (1998), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions (2006) och Tracing Old Norse Cosmology (2013).

Fotograf: Sanne Houby-Nielsen

Webbsida: http://www.archaeology.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/arkeologi/anders-andr%C3%A9n-1.35403

Böcker

Förmodern globalitet

Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år

Anders Andrén (red.)

»En tankeväckande liten pärla.» Arvika Nyheter   Dagens globaliserade värld framstår ofta som unik, som om den enbart existerat under  Läs mer »

Hedendomen i historiens spegel

Bilder av det förkristna Norden

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert (red.)

Bilden av det förgångna tolkas alltid genom de tankemönster samtiden tillhandahåller, och olika tider har därför skapat skiftande biler av  Läs mer »

Myter om det nordiska

- mellan romantik och politik

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert (red.)

I dag associeras den förkristna nordiska mytologin ofta med politisk extremism; men samtidigt som vi ifrågasätter en bokhandel vid namn  Läs mer »

Old Norse religion in long-term perspectives

Origins, changes and interactions

Kristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere (red.)

Finns nu som e-bok! Fornnordisk religion studeras av arkeologer, historiker, religionshistoriker, konsthistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare och forskare inom skandinavistik. För att  Läs mer »

Ordning mot kaos

studier av förkristen kosmologi

Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere (red.)

Världen var på många sätt en annan för 1000 år sedan, såväl i praktik som i tanke. Människan ansågs leva  Läs mer »

Plats och praxis

Studier av nordisk förkristen ritual

Kristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere (red.)

I det nordiska förkristna samhället spelade riterna en stor roll i det vardagliga livet. Utförandet var variationsrikt och mångsidigt, och  Läs mer »

Tracing Old Norse Cosmology

The world tree, middle earth and the sun in archaeological perspectives

Anders Andrén

The study of Old Norse religion is a truly multidisciplinary and international field of research. The rituals, myths, and narratives  Läs mer »