Inbunden

Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

209 kr

Hjältar och Hjältinnor

Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings Saga

Therése Andersson

229 kr

HYPE

Bestsellers and Literary Culture

Jon Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner

229 kr

IInnovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner

Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom

235 kr

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström

259 kr

Känslofyllda rum

Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Anja Hirdman

219 kr

Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Katja Lindqvist

249 kr

Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i 'resten av Sverige'

Lotta Svensson

219 kr

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist

245 kr

Livet som främling

Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

200 kr

Making the invisible visible

Reclaiming women's agency in Swedish film

225 kr

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

239 kr

Med kärret som källa

Om begreppen offer och ritual inom arkeologin

Åsa Berggren

239 kr