Häftad

Att bygga innehåll med utställningar

Utställningsproduktion som forskningsprocess

Mattias Bäckström

239 kr

Att räkna ut ljusets strålar

Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo

Beauty Box

Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson

280 kr

En jude är en jude är en jude

Representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

Lars M Andersson

Slut i lager

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

219 kr

Making Cultural History

New Perspectives on Western Heritage

Anna Källén

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas

229 kr