Bok

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

249 kr

Att konstruera en kvinna

Berättelser om normer, flickor och tanter

Karin Lövgren

219 kr

Att samverka i kris

Att samverka i kris

Vanliga människor i ovanliga situationer

Att se och tänka med ritual

Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

Peter Habbe

219 kr

Att skapa helhet i offentlig sektor

Tankar om tvärsektoriellt arbete

200 kr

Baltic Cities

Perspective on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area

Martin Peterson

209 kr

Bärande band

Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa ca 1000–1200

Lars Hermanson

229 kr

Barlast

Massor med historia

Mats Burström

219 kr

Beauty Box

Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson

280 kr

Being There

New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture

Jonas Frykman, Nils Gilje

Slut i lager

Beyond Integration

Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

Maja Povrzanović Frykman

Slut i lager

Bland ormar och drakar

Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane

Agneta Ney

249 kr

Bondetro och kyrkoro

Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt

249 kr

Ceremoniernas makt

Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

Malin Grundberg

239 kr