Pressinformation:
War Remains

Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars

Marie Cronqvist, Lina Sturfelt

Under 1900-talets första hälft miste över 120 miljoner människor livet på slagfält, i läger, epidemier och svält som följde i världskrigens spår. Offren stod ofta i förgrunden i rapporteringen och minnen av terror och trauma levde kvar i fredstid.

I återkommande reportage och berättelser etablerades och förstärktes bilder av krigets plågor i allt från dagspress, film och radio till veckopress och serietidningar. Genom dem bearbetades minnena av lidande och död, men mediet satte också ramarna för vad som var möjligt att berätta.

I War Remains undersöker forskare i historia, litteraturvetenskap, retorik, filmvetenskap, medievetenskap och mänskliga rättighetsstudier dödens och lidandets mediehistoria under 1900-talet. I analyserna visar de hur erfarenheter och minnen av krigen gavs skilda uttryck och innebörd. Och hur världskrigens kvarlevor finns med oss än idag.

TitelWar Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars
FörfattareMarie Cronqvist, Lina Sturfelt (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88168-81-8
Sidantal220
Utgiven2018
IllustreradSvartvita bilder
Pris245 kr

Om författarna

Marie Cronqvist

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria vid Lunds universitet. Hon intresserar sig framför allt för kalla krigets medie- och kulturhistoria och hennes forskning har bland annat berört svensk civilförsvarsinformation och televisionssamarbetet mellan Sverige och DDR Webbsida: http://www.kom.lu.se/person/MarieCronqvist

Lina Sturfelt

Lina Sturfelt är doktor i historia och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, där hon undervisar och forskar. Hon forskar framför allt om krigets kulturhistoria med inriktning mot första världskriget. Just nu arbetar hon bland annat med ett projekt om svenska Rädda Barnen och deras humanitära arbete i mellankrigstidens Europa. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/LinaSturfelt

War Remains

Första recensionsdatum: 29 maj 2018

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild